Predstavljamo malo drugačiji vinski podrum
 
Inovativni vinari sve više posežu u uređenju vinskih podruma za drukčijim dizajnom i arhitekturom
 
U Austrijskoj pokrajini Burgenland nalazi se novi podrum za dozrijevanje vina pod imenom "Arachon". Arhitekti Wilhelm Holzbauer i Dieter Irresberger stvorili su simbiozu tipičnih prirodnih materijala i izražajne arhitekture. Vinski projekt "Arachon" što je na staroslavenskom jeziku naziv vinske pokrajine Horitschon pokrenut je 1995. godine. Trojica poznatih vinara realizirali su viziju da proizvedu "veliko" crno vino i to sa uspjehom.

Arhitekti su stvorili građevinu koja je vidljiva iz daljine, a zahvaljujući svojoj pješčanoj fasadi odlično se uklopila u krajolik. Krajem srpnja podrum je i službeno otvoren.
 


 
12/1/2004
print


PC4U - računala, komponente, periferni uređaji, informatičke usluge, hosting

Infomodul - izrada programa i Internet stranica

Velika knjiga o vinu


Cijena 186,90 kn
 kom. 
Stranice se arhiviraju u digitalni arhiv Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
na vrh stranice | dodaj u favorites | impresum | ©2004-2020 www.Vinskipodrum.com

stranice izradio Infomodul