Tutankamon je pio crno vino
 
Crno vino se pilo prije 3500 godina, a Tutankamon ga je uzeo na svoj put nakon života, dokazali su španjolski znanstvenici
 
Iako se već dugo zna da se vino konzumiralo u Mediteranskom bazenu kroz neolitički period, dosad znanstvenici nisu znali kakva vrsta vina se konzumirala od ljudi prvih svjetskih civilizacija.

Dr. Maria-Rosa Guasch-Jané, znanstvenica iz Univerziteta u Barceloni, odjela za znanost o hrani, dokazala je da amfora nađena u Tutankamovu grobu sadrži siringičnu kiselinu, proizvod pigmenata iz crnog vina.

Dr. Guasch-Jané je morala dokazati da su vina nađena u amforama otkrivenim u raznim komorama napravljena od grožđa. Na osnovu ostataka u amforama koristila se kombinacijom kromatografije i spektrometrije kako bi dokazala da ostaci sadrže tartratne kristale kojih ima jedino u vinima napravljenim od grožđa. Postojanje siringične kiseline u ostacima dokazuje da je vino bilo crno.

Njezino otkriće dokazuje da se crno vino povezivalo sa kultom Ozirisa čija smrt i rođenje se simbolično slavilo svake godine kad se rijeka Nil izlila. Crno vino je bilo prestižno namijenjeno samo bogovima, kraljevima i višem sloju egipatskog društva.

A vino se uzimalo za ozbiljno: "Posude su bile označene nazivom, godinom berbe pa čak i imenom onoga koji je grožđe uzgojio, ali nije bila označena boja vina.", izjavila je Guasch-Jané.
 

 
11/15/2005
print


PC4U - računala, komponente, periferni uređaji, informatičke usluge, hosting

Infomodul - izrada programa i Internet stranica

Crna i ružičasta vina


Cijena 80,00 kn
 kom. 
Stranice se arhiviraju u digitalni arhiv Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
na vrh stranice | dodaj u favorites | impresum | ©2004-2020 www.Vinskipodrum.com

stranice izradio Infomodul