Kušanje vina na visini od 2300 metara
 
Ekspertna grupa pod vodstvom novinara Michela Bettanea ovaj će vikend kušati različita vina na visini od 400, 1500 i 2300 metara. Vina su već prije na tim visinama uskladištena u francuskom zimskom središtu Val Thorensu i njegovoj okolici
 
Cilja akcije je da se ispita da li se vina na većoj visini bolje skladište i kakav dojam ostavljaju pri kušanju. Osim što će se ispitati kakav dojam vina ostavljaju kod kušanja, ispitat će se i kako pritisak zraka djeluje na skladištenje vina na tim visinama.

Sličan pokus u prošloj godini pokazao je da zrelija vina ostavljaju dojam blažih, elegantnijih vina sa manje tanina. Koje se praktične koristi očekuju od ovog pokusa nije objašnjeno.
 

 
 Izvor: News.at  1/28/2005
print


PC4U - računala, komponente, periferni uređaji, informatičke usluge, hosting

Infomodul - izrada programa i Internet stranica

Dvojezični multimedijalni CD 'Vinsko bogatstvo Hrvatske - domovine Zinfandela'


Cijena 65,00 kn
 kom. 
Stranice se arhiviraju u digitalni arhiv Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
na vrh stranice | dodaj u favorites | impresum | ©2004-2020 www.Vinskipodrum.com

stranice izradio Infomodul