Vinska industrija mora se usredotočiti na mlađu generaciju
 
Australska vinska industrija mora potrošiti više novaca kako bi privukla mlađe konzumente
 
Michael Levine iz Roy Morgan Research analizirao je i došao do zaključka da vino troši prvenstveno tzv. "baby-boom" generacija. On veli da se mora raditi na razvijanju prepoznatljivih marki koje će privlačiti mlađu generaciju i osigurati da vinska industrija ima svoju budućnost.

"Baby-boom" generacija je neobnovljivi izvor pa prema tome takvih konzumenata više niti neće biti. Nema garancije da će mlada generacija prihvatiti pijenje vina. Zato treba iskoristiti priliku i povezati mlade ljude s vinima.
 

 
 Izvor: ABC Rural news  12/27/2004
print


PC4U - računala, komponente, periferni uređaji, informatičke usluge, hosting

Infomodul - izrada programa i Internet stranica

Vinska lista Davora Butkovića


Cijena 135,99 kn
 kom. 
Stranice se arhiviraju u digitalni arhiv Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
na vrh stranice | dodaj u favorites | impresum | ©2004-2020 www.Vinskipodrum.com

stranice izradio Infomodul