Dvojezični multimedijalni CD 'Vinsko bogatstvo Hrvatske - domovine Zinfandela'
 
Autorica: dr. sc. Jasenka Piljac-Žegarac
Izdavač: Jasenka Piljac-Žegarac, vlastita naklada
Godina izdanja: 2006
Multimedijalni CD


Cilj dvojezične multimedijalne CD prezentacije pod nazivom ''Vinsko bogatstvo Hrvatske - domovine Zinfandela'' tj. ''The wine resources of Croatia - the homeland of Zinfandel'' je širenje znanja o stoljetnoj tradiciji vinogradarstva i vinarstva na našim prostorima, od ranih početaka do danas.
 
cijena 65,00 kn
 kom. 
U sklopu povijesnog pregleda, poseban naglasak stavljen je na važnost nekih sorata poput babića, plavca malog i graševine po čijim vinima je Hrvatska postala prepoznatljiva u svijetu.

Na CD-u su također ispričani detalji znanstvenog istraživanja kojim je potvrđeno hrvatsko porijeklo ekonomski vrlo važne kalifornijske crne sorte zinfandel.

Osim pregršta korisnih informacija na hrvatskom i engleskom jeziku (40 kartica teksta na svakom jeziku) o vinarima, vinskoj tradiciji, sortimentu i proizvodnji vina u Hrvatskoj, prezentacija sadrži preko 100 fotografija (u boji i crno-bijelih), karata i dijagrama. Svi sadržaji popraćeni su muzičkom podlogom.

Ova CD prezentacija korak je u promidžbi hrvatske vinarske ponude i njezinih prirodnih ljepota, pa kao takva predstavlja idealan poklon za vinoljupce, domaće i strane.


Košarica je prazna.PC4U - računala, komponente, periferni uređaji, informatičke usluge, hosting

Infomodul - izrada programa i Internet stranica

Kako uskladiti hranu i vino


Cijena 75,64 kn
 kom. 
Stranice se arhiviraju u digitalni arhiv Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
na vrh stranice | dodaj u favorites | impresum | ©2004-2020 www.Vinskipodrum.com

stranice izradio Infomodul