19.5.2019.
Utapanje u moru francuskog vina
Uzgajivači i vinari se suočavaju s krizom

Vino je manje piće, a više predstavlja eliksir života u Francuskoj. Vinari se suočavaju s problemom koji im prijeti, a to je mnogo vina, a premalo ljudi koji će ga popiti.

Suočeni s prevelikom proizvodnjom, smanjenim izvozom, ograničavanja u oglašavanju, agresivnom kampanjom protiv alkohola i promjenom navika pijenja, najmanje 6000 uzgajivača grožđa i vinara mirno je prosvjedovalo duž cijele Francuske kako bi napravili pritisak na vladu da im pomogne.

Francuska vinarska industrija koja zapošljava više od 500 000 ljudi tvrdi da se izvoz vina smanjio više od 5,5 u volumenu i 9,6 u vrijednosti.

Prevelika proizvodnja je rezultirala u tržištu koje je zasićeno i na kojem se francuska vina bore na tržištu s konkurencijom iz Kalifornije, Čilea i Australije. U prošlosti u takvim su se situacijama proizvođači jeftinog stolnog vina našli u nezavidnom položaju i borili se s problemima. Sada će se proizvođači skupljih vina morati suočiti s bankrotom ako će cijene i dalje padati, upozorava Konfederacija francuskoh vinskih kooperanata. Ministar poljoprivrede Dominique Bussereau obećao je da će se susresti s vodećim ljudima iz industrije vina slijedeći tjedan. "Vlada shvaća njihove teškoće", kaže on.

Također kampanja protiv alkohola i vožnje u pripitom stanju koja je počela 2002. godine koju ju pokrenuo predsjednik Jacques Chirac dovele su do smanjenja potrošnje.

Industrija vina lobira kod vlade da olabavi restrikcije u oglašavanju. "Želimo samo promovirati proizvode koje potrošači već poznaju", čuje se iz struke.

"Vino je dio francuskog kulturnog nasljeđa. Ne bismo ga smjeli demonizirati.", kaže Karine Pech. 
 
Vinskipodrum.com - hrvatski vinski portal