7/15/2020
Pitanje čepljenja boca
Što može biti gore od toga da vam vino nakon jednogodišnjeg dozrijevanja ima okus po čepu

Čak i pluteni čepovi najbolje kvalitete i najsofisticiranija podrumska tehnika ne može vas sa sigurnošću od toga sačuvati. Vinari su toga svjesni već duže vrijeme, ali neprihvaćanje tržišta alternativnih načina čepljenja boca odbija ih od primjene istih. No, vremenom se i kod potrošača razvija drukčiji način razmišljanja i mnogi novi zatvarači su optički prihvatljiviji i prolaze prve testove.

Mnogi vinari vide problem u greškama kod plutenih čepova koji ne utječu jako na vino, ali ne daju vinu ni priliku da pokaže svoj vrhunac. Do 30% vina su pogođena ovim problemom. Potrošači to ne reklamiraju, ali su takvim vinima razočarani i više ih ne kupuju pa problem ostaje kod vinara. Neki hrabriji vinari se stoga odlučuju djelomično na staklene zatvarače.

Strepnja da se vino, koje je dobro začepljeno u boci i nema dovod zraka, ne razvija, neutemeljena je. Ekstremno dobro začepljena vina sazrijevaju pod takvim čepom barem toliko dobro, ako ne i bolje nego kod pluta koje "diše".

Razlike između boce do boce su kod prirodnog pluta velike i to je veliki problem. Sa alternativnim čepom vino iz svake boce je jednako drugom i ne da su dobra tako kao ona začepljena prirodnim čepom nego i bolja.

Mnogi vinari vide proizvodnju dobrog vina pravim doživljajem, istovremeno preteškim poslom da bi dozvolili da im konačan proizvod uništi čep na boci.

Stručnjaci zasupaju stajalište da su stakleni i zatvarači na navoj bolji i od sintetičkih čepova. Kod kušanja vina došlo se dospoznaje da su vina čepljena alternativnim čepovima bila svježija nego ona čepljena sintetičkim čepovima.

No čak i s vremenom prirodni čepovi neće biti potpuno zamijenjeni alternativama budući da mnogi slave taj ritual otvaranja boce, ali stakleni čep zadovoljava i visoke optičke zahtjeve.

Diljem svijeta se upotrebljava sve više alternativnih zatvarača boca. U nekim dijelovima svijeta se vrlo raširio sintetički čep, ali se čep na navoj sve brže širi. Kalifornijski vinar Bonny Doon ga upotrebljava i za svoja vrhunska crna vina.

Kako će se razvijati situacija dalje ovisi s jedne strane o hrabrosti i sposobnosti informiranja vinara, a s druge strane o fleksibilnosti potrošača koji bi potražnjom za alternativnim čepovima pridonijeli njihovoj bržoj raširenosti. 
Izvor: News.at
 
Vinskipodrum.com - hrvatski vinski portal